Doneer Vrijwilligers

Gezocht! VO-docenten die met ons in gesprek willen over erfgoededucatie

wo 19 april 2023 13:49

Erfgoed is geen apart vak in het voortgezet onderwijs. Maar dat betekent nog niet dat het een overbodig leergebied is. Erfgoed kan namelijk een rijke leeromgeving zijn. Wij hebben zelf veel ideeën, maar zijn ook op zoek naar docenten die met ons meedenken.

Erfgoededucatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen tot actieve en zelfbewuste burgers. Door leerlingen in aanraking te brengen met erfgoed, komen zij meer te weten over de plek waar zij zich dagelijks in bewegen, over veranderende waarden en hoe dat doorwerkt in het leven van nu. Bovendien nodigt erfgoed leerlingen uit om (kritisch) na te denken over zichzelf en de over ander, hun gevoel, vooronderstellingen of opinies onder woorden te brengen, en daarover met elkaar in gesprek te gaan, en te blijven.

Wat willen wij weten?
Wij willen het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht versterken op het gebied van erfgoededucatie, zowel binnen en buiten de muren van de school. Wij willen daarbij aansluiten bij de wensen van de scholen. Daarom willen we in gesprek over bijvoorbeeld:

  • Wat is precies de behoefte op het gebied van erfgoededucatie?
  • Waar kunnen we het beste in ondersteunen?
  • Op welke momenten of op welke wijze kunnen we erfgoed verbinden aan het onderwijs? Bijvoorbeeld tijdens projectweken, als onderdeel van specifieke vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, kunst en cultuur) of juist vanuit vakverbinding?


Reageren
Ben je VO-docent en wil je met ons in gesprek, laat het dan weten aan Jeroen van Schie, j.vanschie@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 221 9733.

Deel met je vrienden