Doneer Vrijwilligers
Vrijwilligersresultaten bekend gemaakt

10.835 vrijwilligers in 2022

Gedeputeerde Mirjam Sterk neemt vrijwilligersresultaten '22 in ontvangst uit handen van directeur Ivo Brautigam

Stijging vrijwilligers in 2022

wo 30 augustus 2023 16:00

Elk jaar presenteren we een handige infographic over het werk dat vrijwilligers verzetten in het landschap en erfgoed. Op woensdag 30 augustus jl. nam gedeputeerde Mirjam Sterk van de provincie Utrecht de infographic over 2022 in ontvangst van directeur Ivo Brautigam.

Wat opvalt aan de cijfers over 2022 is een stijging van het aantal vrijwilligers met 20 procent. Het totale aantal vrijwilligers komt daarmee op 10.835. Nog spectaculairder dan de stijging van het aantal vrijwilligers is het aantal uren dat zij werkten. Dat steeg maar liefst met 64 procent naar 870.000 uur. Omgerekend betekent dit een maatschappelijk-economische waarde van 19,5 miljoen euro.

Dit jaar zien we een forse stijging van het aantal vrijwilligers en een nog grotere stijging van het aantal uren dat ze actief waren

Vrijwilligers harder nodig dan ooit
We staan er niet elke dag bij stil, maar in de provincie Utrecht zijn jaarlijks duizenden vrijwilligers in touw om de natuur, het landschap en het erfgoed een handje te helpen. Je vindt die vrijwilligers op de meest uiteenlopende plekken. Als rondleider in een museum, als gids bij de Pyramide van Austerlitz, als weidevogelbeschermer in de polder, als boomknotter in het cultuurlandschap of als Klompenpadvrijwilliger van een van 34 Klompenpaden. De lijst is lang.

Iedereen die om het landschap en het erfgoed geeft, zal blij zijn met deze cijfers. De urgentie van het vrijwilligerswerk is groter dan ooit. Denk aan het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering, het versterken van de biodiversiteit, het in kaart brengen van kwetsbare landschappen of het draaiende houden van lokale en regionale erfgoedinstellingen. Allemaal zaken waarbij vrijwilligers een cruciale rol spelen. Met de presentatie van de vrijwilligersresultaten doet Landschap Erfgoed Utrecht een oproep aan alle inwoners van Utrecht om ook actief te worden als vrijwilliger in het landschap en erfgoed. Het is jouw wereld.

Download de infographic