Doneer Vrijwilligers
Eerste resultaten van het Droogteproject

Eerste resultaten van het Droogteproject

vr 8 december 2023 09:14

Begin 2023 is het Droogteproject van start gegaan. De eerste resultaten laten zien een verschil zien in de biomassa van de ingezaaide mengsels. Op de onderzoek locatie in Groenekan werden overkappingen aangebracht en graszaden mengsels ingezaaid. De eerste resultaten laten zien dat er voornamelijk een verschil is in de biomassaproductie van het Havera 6 mengsel (twee soorten grassen) en de andere mengsels.

In dit eerste jaar is vooral gekeken naar de relatie tussen de verschillende soorten mengsels (Havera 6, Havera 7, TopCheval en Graslandkruiden) en hun biomassaproductie. Biomassa is plantaardig (rest)materiaal waaruit energie op te wekken is. Het Havera 6 mengsel (twee soorten grassen) laat, naast een hogere gemiddelde productie, ook meer variatie van biomassaproductie zien. Voor dit mengsel is een grotere spreiding van biomassaproductie waarbij sommige proefvlakken een wat lagere biomassa t.a.v. het gemiddelde voor dat mengsel hadden, terwijl anderen juist een hógere biomassa hadden.

De resultaten liggen volgens de onderzoekers van Universiteit Utrecht in de lijn der verwachting. Dat de Havera 6 mengsels die ontwikkeld zijn voor biomassaproductie ook daadwerkelijk een hogere biomassa laten zien per vierkante meter is dus niet verrassend, de vraag is wat deze mengsels doen met betrekking tot bijvoorbeeld de bodemvochtigheid en temperatuur. In het najaar is ook voor het eerst gemaaid. Volgend jaar gebeurt dit weer, net als de bemesting om het landgebruik te kunnen simuleren en de overkappingen om droogte na te bootsen.

Ingezaaide mengsels en biomassa (gram per m2)

Wetenschappelijke toelichting op de grafiek:
Dit is een overzicht van de biomassa productie per mengsel gemeten in de verschillende proefvlakken. Elk punt geeft elk één proefvlak aan, de verschillende kleuren staan voor de verschillende mengsels en elk punt is horizontaal iets verschoven zodat het beter zichtbaar is, dit heeft geen invloed op de absolute waarden zoals weergegeven. De figuren (boxplots) geven vijf belangrijke statistieken: het minimum en maximum van de waarden maar ook het eerste kwartiel, de mediaan en het derde kwartiel. De onderkant van de rechthoek geeft de grens aan waaronder 25% van de data zich bevindt, het eerste kwartiel. De mediaan, de dikke zwarte lijn, geeft de middelste waarden aan, wanneer je alle waarden voor die categorie zou rangschikken van klein naar groot en de bovenkant van de rechthoek geeft de grens aan van het derde kwartiel, 75% van de waarden bevindt zich onder deze grens.

Unieke samenwerking

Het droogteonderzoek is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht en Universiteit Utrecht i.s.m. Movares, Gamma en T-Mobile.

Landschap Erfgoed Utrecht - Medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht hebben de proefvelden aangelegd, ingezaaid en (deels) van overkappingen voorzien. Ook zorgen zij voor het onderhoud en het maaien van de proefvelden.

Universiteit Utrecht - De wetenschappelijke leiding/supervisie is in handen van dr. Edwin Pos van de Universiteit Utrecht die ook studenten begeleidt die hierop willen afstuderen.

Movares - Movares heeft de supervisie over het verzamelen van de meetresultaten en de inrichting van een real time-dashboard.

T-Mobile - T-Mobile verzorgt de sensoren en de technische verbinding van de meetgegevens. 

Gamma - Gamma is leverancier van de materialen voor de overkappingen waarmee extra droge omstandigheden worden gesimuleerd.

Het Cultuurfonds ondersteunt het project met een financiële bijdrage.

Speciale dank aan Teus Spelt die zijn land ter beschikking stelt voor het droogteonderzoek.