Doneer Vrijwilligers

Erfgoedvrijwilliger in beeld

ma 4 december 2023 15:58

Erfgoedorganisaties hebben twee belangrijke behoeften; hulp bij het vergroten van publieksbereik en meer vrijwilligers. Dat is gebleken uit landelijk onderzoek onder 3.000 erfgoedinitiatieven waarbij 109.000 vrijwilligers actief zijn. In de provincie Utrecht laat het onderzoek ook zien dat er grote behoefte is aan hulp bij digitalisering.

Erfgoedvrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor het beheren, behouden en uitdragen van het erfgoed. Tot recentelijk ontbrak een landelijk inzicht in het aantal vrijwilligers en het profiel van de vrijwilligers. Het onderzoek werd in opdracht van koepelorganisatie OPEN, van de provinciale erfgoedhuizen, samen met PON & Telos en Pyrrhula Research Consultants uitgevoerd.

Het onderzoek is voor ons een bevestiging dat we organisaties moeten blijven ondersteunen op het gebied van vrijwilligers
Anton Cruysheer manager erfgoed

Deelonderzoek provincie Utrecht
Voor dit landelijke onderzoek is in elke provincie een deelonderzoek uitgevoerd. In Utrecht vulden 144 erfgoedorganisaties de vragenlijst in waarvan de centrale vraagstelling luidde: Hoe ziet de totale samenstelling van het vrijwilligersbestand van erfgoedorganisaties in Utrecht in 2022 eruit?

92% van de organisaties werkt met vrijwilligers
Erfgoedvrijwilligers in Utrecht zetten zich met name in voor lokale geschiedenis. De gemiddelde vrijwilliger is 65 jaar of ouder. Er zijn meer mannen dan vrouwen actief. Van de organisaties werkt 92% structureel met vrijwilligers. Meer dan de helft van de organisaties bestaat volledig uit vrijwillige krachten. Dit betekent dat er geen betaalde medewerkers zijn. De erfgoedsector is dus voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers.

Motivaties en behoeften 
De voornaamste redenen waarom vrijwilligers zich inzetten is het doorgeven en bewaren van erfgoed aan volgende generaties. Van de organisaties heeft 55% behoefte aan meer vrijwilligers. Er is een wens voor meer jongeren en diverser vrijwilligersbestand. Meer dan de helft van de organisaties (57%) wil hulp bij het vergroten van publieksbereik zoals het digitaal toegankelijk maken van collecties.

Benieuwd naar alle cijfers?