Doneer Vrijwilligers

Zorgen voor de natuur van morgen met het Levend Archief

do 23 februari 2023 10:40

Het voortbestaan van de nationale flora wordt veiliggesteld, dankzij een toekenning van het project ‘het Levend Archief’. Met een bijdrage van ruim 1,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij gaan we aan de slag met het vullen van de Nationale Zadencollectie van alle in ons land bedreigde planten. Onze koepelorganisatie LandschappenNL en Stichting Het Levend Archief hebben de handen ineen geslagen voor het bouwen van een ‘back-up van de natuur’.

Het behouden en herstellen van inheemse flora is cruciaal voor een duurzame toekomst. Nederland zit midden in een biodiversiteitcrisis. Een op de drie inheemse plantensoorten staat op dit moment op de Rode Lijst van bedreigde planten, zeventig soorten staan op het punt van verdwijnen. Als er nu niet wordt ingegrepen, dan gaan soorten voorgoed verloren voor Nederland. Plantenzaden kunnen overleven als ze onder de juiste omstandigheden worden bewaard. Het Levend Archief bouwt aan de verzameling van zaden van al onze inheemse en bedreigde planten.

drosera rotundifolia


Nationale Zadencollectie

Door het opslaan van de zaden van bedreigde inheemse planten in een Nationale Zadencollectie maken we een back-up van de natuur. In zaden zijn de genetische eigenschappen van alle plantensoorten opgeslagen. Als de plantensoorten in het wild verloren gaan, is er zo een back-up. Maar zo ver mag het eigenlijk niet komen. Daarom zetten we in op het herstellen en beschermen van de soortenrijkdom van de leefgebieden waar deze planten thuishoren. De urgentie om te handelen is groot. Net als insecten verdwijnen ook wilde planten in een angstaanjagend tempo uit ons land. Nederland telt zo’n 1600 inheemse plantensoorten, waarvan er ruim 500 op de Rode Lijst staan.

Beschermen van leefgebieden van inheemse planten
Het verdwijnen van wilde plantensoorten leidt tot het verlies van veerkrachtige ecosystemen waar ook de mens deel van uitmaakt. Hank Bartelink, LandschappenNL: ‘Bescherming van goed beheerde leefgebieden voor alle inheemse planten is een vereiste om een rijke natuur in Nederland te behouden. Een Nationale Zadencollectie maakt het mogelijk om onze wilde flora nú veilig te stellen voor later.’

Het belang en de schoonheid van onze inheemse soorten staat daarbij centraal. Met twaalf iconische plantensoorten in de hoofdrol, in elke provincie één, wordt het belang van het voortbestaan van álle inheemse soorten gedeeld met een breed publiek. De provinciale Landschappen intensiveren het herstel van de leefomgeving van inheemse plaatsgebonden soorten. Op verschillende plekken in Nederland worden faciliteiten ingericht om het verzamelen, schonen en duurzaam opslaan van zaden te bewerkstelligen, met een Nationaal Zadencentrum als plek waar verhalen samen komen. Op nog meer plekken in het land worden ‘zaadhofjes’ ingericht waar de unieke plantensoorten te bewonderen zijn en waar tegelijkertijd gewerkt wordt aan het versterken van plantenpopulaties.

Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kan het Levend Archief een schaalsprong maken. Nu al wordt op bescheiden schaal gewerkt aan het veiligstellen van soorten en het herstel van hun leefomgeving. Joop Schaminée, oprichter van het Levend Archief: ‘Deze toekenning van de Nationale Postcode Loterij maakt echt het verschil. Niet alleen voor het Levend Archief maar vooral ook voor de zo sterk bedreigde planten in ons land.’ Door deze bijdrage kan volledig worden ingezet op het herstellen en beschermen van de natuur van morgen, in heel Nederland.

Deel met je vrienden