Doneer Vrijwilligers
Meet je Landschap

Grip op de begroeiing

Meet je Landschap geeft grip op landschapselementen provincie Utrecht

vr 20 januari 2023 09:28

Onlangs vond de slotavond van het project Meet je Landschap 2022 plaats. Samen met de vrijwilligers die de landschapselementen inventariseerden werden de verzamelde gegevens bekeken. Iets meer dan 80 mensen brachten 40.000 elementen in kaart waarvan 6.500 in 2022. We zijn trots op dit aantal en op het feit dat er nog maar 15% van het agrarisch landschap in de provincie in kaart moet gebracht moet worden. Hierin is de provincie Utrecht uniek.

Doel van Meet je Landschap is alle kleine landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap van de provincie Utrecht in kaart brengen. Deze informatie is zeer waardevol en belangrijk bij de discussies over stikstof, biodiversiteit, oppervlaktewaterkwaliteit en CO2 vastlegging.

Groen-blauwe dooradering
Kleine landschapselementen zoals bomenrijen, knotbomenrijen, kleine bosjes, maar ook losstaande grotere bomen vormen het ‘groene deel’ van de zogenaamde groen-blauwe dooradering van het landschap. Het landschap kun je zien als een netwerk van – bij voorkeur aaneengesloten – elementen die corridors vormen van verschillende soorten. Voor het behouden en versterken, maar ook voor het herstel en het uitbouwen van de biodiversiteit is het netwerk essentieel. Het is ook een kernpunt van het huidige beleid van landelijk en provinciale overheden.

Ambitieus
Het streven is dat er binnen enkele jaren minimaal 10% van het agrarisch cultuurlandschap bestaat uit groen-blauwe dooradering. Een ambitieus streven dat inzicht vereist in wat er nu aanwezig is. Het project Meet je Landschap is de basis van de informatie over de groene dooradering (wat grofweg de helft van de 10% moet gaan beslaan). De provincie benut de gegevens van Meet je Landschap nu al voor het berekenen van de percentages groen-blauwe dooradering van dit moment. De eerste cijfers laten zien dat het aantal staat rond 2,5%, dus er is werk aan de winkel!

  • 20.972

    vrijstaande bomen, kleine boom- of struikgroepjes en poelen

  • 14.876

    bomenrijen, knotbomenrijen en singels

  • 5.081

    kleine bosjes

Blijven monitoren
Het project stopt niet bij het inmeten. Alle ingemeten elementen worden minimaal iedere vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit en volledigheid. Uit de gegevens van 2022 bleek dat er in de gemonitorde gebieden al elementen waren verdwenen, maar dat er ook nieuwe elementen zijn bijgekomen. Een zorg is dat de balans nu nog overhelt naar de verdwenen elementen, een trend om te keren!

Fantastische inzet vrijwilligers
Op de slotavond kregen de vrijwilligers ook uitleg van de provincie over wat er gebeurt met de gegevens. De nieuwe LandschapsViewer met daarin de gegevens van Meet je Landschap, werd bijvoorbeeld getoond. Voor ons als Landschap Erfgoed Utrecht fantastisch om te zien dat de inzet van de vrijwilligers ingebed is in het provinciale beleid.

Liever persoonlijk contact?

Leon helpt je graag verder

Deel met je vrienden