Doneer Vrijwilligers

Nieuwe partner: Dechra B.V.

di 27 juni 2023 16:58

Op dinsdag 27 juni ontvingen we van onze nieuwe partner Dechra B.V. een cheque van € 5.000,- om te besteden aan één van onze groene projecten. Dechra is onderdeel van het aan de Britse beurs genoteerde DECHRA PLC en wereldwijd marktleider op het gebied van ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van veterinaire producten.

Dechra werkt met een Internationaal Duurzaamheid Framework dat aan sluit bij haar ambitie om een ​​verschil te maken door de wereldwijde diergezondheid en het dierenwelzijn duurzaam te verbeteren. Door de cultuur van de groep is duurzaamheid ingebed in het realiseren van deze ambitie.

De bedrijven zetten zich in om verantwoordelijk en integer te handelen, met respect voor de wetten, voorschriften, tradities en culturen van de landen waarin ze zakendoen. Alles wat ze doen wordt ondersteund door deze waarden en zodoende de basis voor de duurzaamheidsstrategie die gecentreerd is rond de vier duurzaamheidspijlers Business; Mensen; Milieu en Gemeenschap.

  • Om duurzame innovatieve producten en technische en educatieve ondersteuning te bieden en om verantwoordelijk en integer te handelen met alle belanghebbenden;
  • Een prettige en veilige plek zijn om te werken;
  • Om de impact van de Dechra activiteiten op het milieu te minimaliseren door verantwoorde milieu praktijken toe te passen en de toepasselijke milieuwetgeving na te leven;
  • Om bij te dragen aan het sociale en economische welzijn van de lokale gemeenschappen waarin DECHRA actief is door de donatie van onze tijd, producten en geld.

Op de foto: Willem Jan Veldhuizen (RA Scientific Leader van Dechra B.V.) en Frits Kuipers (Landschap Erfgoed Utrecht). 

Deel met je vrienden