Doneer Vrijwilligers
Start weidevogelseizoen

1e kievitsei gevonden in Overijssel

Eerste kievitsei van het seizoen in Overijssel

za 11 maart 2023 20:38

Op 11 maart is in Hasselt in de provincie Overijssel het eerste kievitsei van 2023 gevonden door Klaas Binnendijk, vrijwilliger bij vrijwilligersgroep Staphorsterveld. Het ei is gevonden op een graslandperceel.

Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen 2023 begonnen. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels de kans te geven vroeg en succesvol te nestelen. Vrijwilligers van de provinciale landschapsbeheerorganisaties trekken vanaf dit moment tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen.

Samenwerking vrijwilligers en boeren voor herstel van biodiversiteit
Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer daar waar nodig aan te passen om de weidevogels succesvol te laten broeden. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl

Vrijwillige weidevogelbeschermers
LandschappenNL en haar provinciale organisaties ondersteunen circa 3.000 vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels, SBNL Natuurfonds doet dat voor circa 200 vrijwilligers en de BFVW (Bond Friese Vogelwachten) voor circa 4.000 vrijwilligers. Deze weidevogelvrijwilligers trekken in het voorjaar het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en deze nesten te markeren. De markeringen maken het mogelijk voor de boer om rekening met de nesten te houden tijdens veldwerkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels meer kans om de eieren succesvol uit te broeden.