Doneer Vrijwilligers

Erfgoedwijzer met de klas

vr 31 maart 2023 12:22

De website www.erfgoedwijzermetdeklas.nl is gelanceerd! De website bevat lesvoorbeelden voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Leerkrachten kunnen er direct mee aan de slag.

Erfgoed is geen vaststaand gegeven
Wie bepaalt wat erfgoed is en hoe wordt iets erfgoed? Welke belangen en emoties spelen een rol? En wie vindt wat? Erfgoed is geen vaststaand gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de zeehelden uit de 17e eeuw die omstreden werden. Of de afschaffing van een traditie als vuurwerk op oudejaarsavond.

Door te leren en te praten over erfgoed ontdekken leerkrachten en leerlingen verschillende invalshoeken en kunnen zij zich beter verplaatsen in de ander. Dit zogenaamde erfgoedwijs denken sluit aan bij de doelen van Burgerschap en taal. Het past ook bij de Vreemdzame school en Kanjertraining.

Samenwerking
Landschap Erfgoed Utrecht coördineerde het project Erfgoedwijzer met de klas waarin veel expertise is samengebracht door de projectpartners. Dit zijn Imagine IC, de Reinwardt Academie, Erfgoed Gelderland, Plein C, Erfgoed Brabant, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Delteykschool Werkhoven, de Marnix Academie, Meelicht educatieve projecten en Stip en lijn. Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakte het project financieel mogelijk.

Bezoek de website www.erfgoedwijzermetdeklas.nl

Deel met je vrienden