Doneer Vrijwilligers

Het Groene Verkiezingsdebat staat online!

do 9 maart 2023 14:04

We kijken terug op een levendig verkiezingsdebat, afgelopen dinsdag in Kanaal30 in Utrecht. De aanwezige politici hadden er duidelijk zin in. Inhoudelijk zijn we weer een stuk wijzer geworden over de standpunten van de verschillende partijen.

Voor wie er niet bij was en de debatten terug wil kijken, hebben we ze overzichtelijk bij elkaar gezet op ons YouTube-kanaal. Check ook het verslag dat RTV Utrecht maakte.

Debat in zes rondes
Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Hoe denken politieke partijen in de provincie Utrecht over de aanpak van de stikstofcrisis, klimaatverandering, woningbouw en het herstel van biodiversiteit? Onder leiding van Rogier Elshout gaan 12 politieke partijen met elkaar in debat over 6 stellingen.

Dit is een videoregistratie van het Groene Verkiezingsdebat op 7 maart 2023. Het Groene Verkiezingsdebat is een initiatief van Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN Natuureducatie. Meer info op https://www.ikstemnatuurlijk.nl #ikstemnatuurlijk

Ronde 1
In RONDE 1 gaan Wilma de Boer-Leijsma (PvdA) en Frank van Breukelen (FvD) met elkaar in debat over de stelling: De provincie creëert gezonde werkplekken door aanjager te zijn in het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen.

 

Ronde 2
In RONDE 2 gaan Mirjam Sterk (CDA) en Anjo Travaille (Partij voor de Dieren) met elkaar in debat over de stelling: De provincie stimuleert alleen boeren die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw doordat zij beleid, instrumentarium en middelen daarop richten.

 

Ronde 3
In RONDE 3 gaan Marianne de Widt (D66) en Anton Verleun (BBB) met elkaar in debat over de stelling: Laagveengebieden waar ernstige problemen zijn met bodeminklinking, stikstofuitstoot en het grondwaterpeil moeten worden ingericht als natuur.

Ronde 4
In RONDE 4 gaan Wouter Limmen (Volt) en Lenie van Leeuwen (U26 Gemeenten) met elkaar in debat over de stelling: De provincie moet bestaande natuurgebieden versneld met elkaar verbinden plus nieuwe natuurgebieden ontwikkelen.

 

Ronde 5
In RONDE 5 gaan Jan Breur (SP) en Jan Wijmenga (CU) met elkaar in debat over de stelling: De overheid moet woningbouwontwikkelaars financieel verplichten om per woning 500 m2 groen te realiseren.

 

Ronde 6
In de SLOTRONDE gaan Huib van Essen (GroenLinks) en André van Schie (VVD) met elkaar in debat over de stelling: Als gemeenten er niet uitkomen, moet de provincie locaties aanwijzen voor windmolens en zonnevelden in de komende bestuursperiode.