Doneer Vrijwilligers
Bomen uitdeelactie

bestel nu je boompakket

Gratis bomen voor landschapselementen

vr 29 september 2023 13:12

Utrechtse grondeigenaren en boeren kunnen zich aanmelden om gratis bomen te ontvangen voor de aanleg van landschapselementen. De terugkeer van landschapselementen is van belang voor een betere kwaliteit en een grotere biodiversiteit. In januari worden 24.250 bomen uitgedeeld voor landschapselement als geriefhoutbosjes en houtsingels. Deze actie wordt georganiseerd vanuit Bomen Actieplan van de provincie Utrecht.

Groen-blauwe dooradering
De uitdeelactie is gericht op de regio’s Lopikerwaard, Gelderse Vallei en Kromme Rijnstreek. Deze gebieden zijn gekozen omdat hier kansen liggen om de groen-blauwe dooradering in het landschap te verbeteren en te zorgen voor meer biodiversiteit. De groen-blauwe dooradering is het netwerk van droge landschapselementen (houtwallen, bomenrijen, kruidenrijke randen) en natte elementen (sloten, beken, poelen).

Streekeigen soorten
Tijdens de uitdeelactie worden alleen bomen uitgedeeld die voorkomen in de drie gebieden. Streekeigen soorten als de lijsterbes, zwarte els, meidoorn, schietwilg, veldesdoorn, zomereik en ruwe berk haagbeuk worden uitgedeeld. In de Gelderse Vallei en de Lopikerwaard worden bijvoorbeeld de zwarte els, de zomereik en wilgen uitgedeeld voor houtsingels. In de Kromme Rijnstreek zijn dit pakkettenmet zwarte els, veldesdoorn, schietwilg en zomereik, ruwe berk en haagbeuk voor een geriefhoutbosje of knip- en scheerheg.

600.000 extra bomen in de provincie Utrecht
Het is belangrijk dat landschapselementen terugkeren in ons landschap omdat ze de biodiversiteit vergroten, CO2 en water vasthouden en fijnstof opvangen. Ze maken het landschap toekomstbestendig en laten het er levendiger en aantrekkelijker uitzien. De provincie Utrecht heeft in het kader van haar Bomen Actieplan de ambitie om 600.000 bomen aan te planten. Recent waren er al succesvolle uitdeelacties in de provincie; in maart werden 17.000 bomen uitgedeeld, in 2022 waren dit er 15.000.

Iedereen met eigen grond in de provincie Utrecht kan de boompakketten online bestellen. De uitdeelactie vindt plaats op 19 januari 2024 en is in handen van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Landschap Erfgoed Utrecht.

Meer info en bestellen: https://planboom.nl/uitdeelactie-kleine-landschapselementen-januari/