Doneer Vrijwilligers

Natuurorganisaties presenteren Natuurvisie Utrecht 2050

do 7 september 2023 16:00

De Utrechtse natuurorganisaties hebben zojuist op Park Vliegbasis Soesterberg de Natuurvisie Utrecht 2050 gelanceerd. De natuurvisie is het toekomstbeeld voor het jaar 2050. Dat lijkt ver weg, maar om er te komen is gezien de klimaat- en biodiversiteitscrisis nu handelen nodig.  
 
De visie is op de vliegbasis overhandigd aan Jeroen Haan (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Has Bakker (Gedeputeerde Staten van Utrecht), Ans Oude Luttikhuis (Provinciale Staten van Utrecht, Commissie Ruimte, Groen en Water) en 
Marcella van Esterik (Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG Utrecht)). 

De visie 
De natuurvisie draait voor een groot deel om water. Door klimaatverandering nemen extreme weersomstandigheden toe. Perioden van droogte en extreme regenval wisselen elkaar af, met ingrijpende gevolgen voor de natuur en het landschap. De natuurvisie beschrijft gedetailleerd de toekomstscenario’s voor de zes belangrijkste landschapstypes in de provincie Utrecht: veenweidegebied, de laagveenmoerassen, het rivierengebied, Utrechtse Heuvelrug, Eem en Randmeren en de Gelderse Vallei. Per landschapstype laten de groene organisaties concreet zien hoe in Utrecht tot duurzaam natuurherstel kan worden gekomen.  
 

Natuur in en om de stad 
De visie richt zich ook op natuur in de stedelijke omgeving. Voor iedere bewoner begint natuur bij de voordeur. Door steden te vergroenen zorgt dit voor een leefbaar en toekomstbestendig klimaat en wordt de stad verbonden met het buitengebied. De stad is daarmee onderdeel van het natuurlijke systeem geworden. 
De Natuurvisie Utrecht 2050 is te vinden op www.natuurvisieutrecht.nl.