Doneer Vrijwilligers

Provinciale Statenverkiezingen 2023

De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart a.s. zijn belangrijker dan ooit. Komende jaren worden er namelijk ingrijpende beslissingen verwacht over de toekomst van de provincie. Maatregelen die ons allemaal raken. Hoe pakken we bijvoorbeeld de stikstofuitstoot aan? Waar in de provincie komen er nieuwe woningen? Hoe zit het met de energietransitie? Waar verrijzen windmolens of zonneparken? En, hoe zorgen we ervoor dat de natuur vitaal en gezond blijft?

Speciaal voor iedereen die van plan is te stemmen, maar nog niet precies weet op welke partij, organiseerden de natuur- en milieuorganisaties in de provincie Utrecht op dinsdag 7 maart het Groene Verkiezingsdebat. Lijsttrekkers van 12 politieke partijen gingen met elkaar in debat over belangrijke groene thema's als klimaatverandering, mobiliteit, water en bodem, duurzame landbouw, duurzame energie en de circulaire samenleving.

Lees het verslag van RTV Utrecht of bekijk de videoregistratie. Elke dag zetten we een van de zes stellingen uit het debat online.

UKiest: Alles over de verkiezingen vind je bij RTV Utrecht

Bekijk het Groene Verkiezingsdebat

 

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Hoe denken politieke partijen in de provincie Utrecht over de aanpak van de stikstofcrisis, klimaatverandering, woningbouw en het herstel van biodiversiteit? Onder leiding van Rogier Elshout gaan 12 politieke partijen met elkaar in debat over 6 stellingen. 

In ronde 1 gaan Wilma de Boer-Leijsma (PvdA) en Frank van Breukelen (FvD) met elkaar in debat over de stelling: De provincie creëert gezonde werkplekken door aanjager te zijn in het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen.

Dit is een videoregistratie van het Groene Verkiezingsdebat op 7 maart 2023.

Meer info

Thema's die in het debat aan de orde komen

Ruimte voor natuur
De laagveengebieden in het westen van de provincie worden door inklinking van de bodem steeds minder geschikt voor landbouwactiviteiten. Toch investeert de provincie nog steeds in (dure) technologische ingrepen om de intensieve veehouderij in dit gebied overeind te houden, denk aan ondergrondse drainage.

Het is de vraag hoe lang dit is vol te houden. De veehouderij is niet alleen een grote bron van stikstof, maar bij de inklinking van de bodem komt ook veel CO2 vrij. Aangezien de bodem evenmin geschikt is voor (grootschalige) woningbouw, zouden de laagveengebieden in het westen van de provincie een geschikte locatie kunnen zijn voor de ontwikkeling van nieuwe, natte natuur. Wat vinden de politieke partijen in de provincie hiervan?

Participatie
Participatie. Het gaat niet goed met de natuur en het landschap in de provincie Utrecht. Kwetsbare planten- en diersoorten hebben het al jaren moeilijk en worden door klimaatverandering, oprukkende verstedelijking en intensieve landbouw (stikstofcrisis) steeds verder in hun bestaan bedreigd.

Ook eeuwenoude Utrechtse cultuurlandschappen staan onder druk. Gelukkig zijn veel inwoners van de provincie actief als vrijwilliger en helpen zo mee natuur en landschap te beschermen. Gezien alle bedreigingen die op ons afkomen is het noodzakelijk fors te investeren in een uitbreiding van het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor natuur en landschap. Zij zijn letterlijk onbetaalbaar.

 

Groene & gezonde leefomgeving
Slechts 1% van alle bedrijventerreinen bestaat uit natuur. Het zijn grijze, versteende omgevingen. En dat terwijl 28% van alle werkgelegenheid in de provincie gevestigd is op een bedrijventerrein. Hier is grote winst te behalen, voor mens én natuur.

Mensen voelen zich fijner, werken productiever en ervaren minder stress in een groenere omgeving. Meer natuur zorgt voor meer biodiversiteit. En, planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing voor een breed scala aan uitdagingen op bedrijventerreinen.

Klimaatverandering
Klimaatverandering is niet langer een probleem dat zich in de verre toekomst afspeelt. Afgelopen zomers piekten de temperaturen in Nederland boven de veertig graden. In 2021 zorgde extreem weer voor gevaarlijke overstromingen in het zuiden van het land, met meer dan een miljard euro schade tot gevolg.

Ook waren er de afgelopen jaren periodes met extreme droogte, die een bedreiging vormden voor de landbouw, de natuur en de drinkwatervoorziening. Hoe staan de deelnemers aan het Groene Verkiezingsdebat er tegenover als de provincie van klimaatverandering een topprioriteit maakt en zichzelf het doel stelt om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

 

Utrecht wil een groene en gezonde regio zijn. De provincie Utrecht heeft een grote aantrekkingskracht vanwege het vele groen in combinatie met de bereikbaarheid en een goed draaiende economie. Door de groei van de bevolking en de bebouwing komen de ambities om een groene en gezonde regio te zijn onder druk te staan. Stem daarom voor natuur en laat je stem niet verloren gaan.

Organisatie
De organisatie van het Groene Verkiezingsdebat is in handen van de Oostbroekorganisaties, een samenwerkingsverband van IVN Natuureducatie, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap.

Het Groene Verkiezingsdebat wordt georganiseerd door:

Liever persoonlijk contact?

Gert helpt je graag verder

Gert Hindriks

Manager marketing en communicatie 030 - 2219768 g.hindriks@landschaperfgoedutrecht.nl