Doneer Vrijwilligers

AWN-Nederlandse Archeologievereniging afdeling Naerdincklant

Werkgebied:
Gooi- en Vechtstreek en Eemland

Werkzaamheden:
De missie van AWN Naerdincklant is: het bevorderen en uitdragen van de regionale archeologie. De leden houden zich bezig met amateurarcheologie in de ruimste zin des woords. Denk aan: veldverkenningen, organiseren van lezingen en cursussen, archeologie-educatie, bureauonderzoek, adviseren van archeologische bedrijven en gemeenten, documenteren van vondsten, regionale synthese van het archeologisch verhaal.  Door hun bijdragen wordt veel werk gedaan dat een belangrijke bijdrage levert aan het cultuurhistorisch verhaal van het landschap en de mens maar waar professionele archeologen niet altijd aan toe komen. AWN Naerdincklant schrijft geschiedenis!

Wanneer:

Maandag t/m Zaterdag (wisselt)

Plaats:
Nederhorst den Berg

Website: 
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/naerdincklant/

Deel met je vrienden