Doneer Vrijwilligers

Klompenpaden

Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het beheer en onderhoud van de 34 Klompenpaden in de provincie Utrecht. Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historische routes en voeren over onverharde paden van boerenland en landgoederen.

De werkzaamheden

De vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor de Klompenpaden bestaan uit een aantal vrijwilligers en een coördinator. De vrijwilligers lopen per toerbeurt minimaal eens per maand de Klompenpaden na. Ze controleren de markeringen, borden, bruggen en hekwerk. Ook voeren ze soms snoeiwerk uit en ruimen het zwerfafval op. Soms zijn er kleine onderhoudsklussen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een reparatie aan een hek of het aanbrengen van antislipgaas op een brug. 

De coördinator stelt de roosters op en is de schakel tussen de vrijwilligers en het Steunpunt Klompenpaden van Landschap Erfgoed Utrecht. Knelpunten die de vrijwilligers melden of vragen en klachten van wandelaars lossen de coördinator en Landschap Erfgoed Utrecht in overleg op.

Wat bieden wij?

- Deelname aan cursussen
- deelname aan themabijeenkomst over een actueel onderwerp
- Gereedschap voor in het veld
- Advies en ondersteuning bij vragen of het professionaliseren van de vrijwilligersgroep
- Digitale nieuwsbrief (maandelijks)
- Deelname aan de jaarlijkse vrijwilligersdag

Hoeveel tijd ben je kwijt?

Het nalopen van de Klompenpaden neemt 3 of 4 keer per jaar een dag in beslag inclusief terugmelding naar de coördinator. De onderhoudsgroep is op oproepbasis actief en werkt 1 tot 4 dagen per jaar. De werkzaamheden van de coördinator nemen ca. 16 uur per maand in beslag.

Meld je aan via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl

Liever persoonlijk contact?

Willemijn helpt je graag verder

Willemijn van Hees

Adviseur ecologie / Klompenpaden 030 - 221 97 12 w.vanhees@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden