Doneer Vrijwilligers

Stichting Honswijk – Everdingen

Werkgebied:
Fort Honswijk en Fort Everdingen

Werkzaamheden:
De Stichting Honswijk – Everdingen heeft ongeveer 40 enthousiaste vrijwilligers die regelmatig de handen uit de steek steken. Het gaat om het organiseren van activiteiten, het uitvoeren van klein (groen)onderhoud, het geven van rondleidingen, het inbegrepen van hulp bij evenementen, het doen van historisch onderzoek, het bijhouden van de website, et cetera.

De werkzaamheden worden in werkgroepverband uitgevoerd onder leiding van een werkgroep-coördinator. Binnen de Stichting zijn de volgende werkgroepen actief: groenbeheer en onderhoud, communicatie, historisch onderzoek en rondleidingen. De Stichting kan regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken.

Plaats:
Everdingen

-website:
https://www.forten-honswijk-everdingen.nl/vrijwilligers/

Deel met je vrienden