Doneer Vrijwilligers

Vrijwilligersgroep Geerestein

Landgoed Geerestein is een particulier landgoed van ongeveer 180 hectare waarvan ongeveer de helft bos is. Van het bos is het grootste deel stiltegebied. De overige grond bestaat voornamelijk uit verpachte weilanden. Op het landgoed werkt sinds 2012 een vrijwilligersgroep elke twee weken op vrijdag- en zaterdagmorgen.

Werkgebied:
Landgoed Geerestein in Woudenberg

Werkzaamheden:
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het snoeien van bomen en struiken, het herstellen, vernieuwen en schonen van wandelpaden en lanen. Ook zorgt de vrijwilligersgroep voor het snoeien van de houtwallen langs de verpachte weilanden en het ruimen van oude en/of omgewaaide bomen die een gevaar vormen voor o.a. fietsers en wandelaars.

Wanneer:
Vrijdag- en zaterdagmorgen eens per 2 weken.

Plaats:
Woudenberg

Website: 
www.landgoedgeerestein.nl

Deel met je vrienden