Doneer Vrijwilligers

Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark

Werkgebied:
Noorderpark tussen Utrecht en Hilversum

Werkzaamheden:
De Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark (VLN) is een groep van ca. 20 enthousiaste vrijwilligers, die zich inzet voor het beheer van kleine landschapselementen in het Noorderpark. Denk hierbij aan het knotten van wilgen, het dunnen van geriefbosjes en houtsingels en het schoonhouden van de in het gebied aanwezige poelen. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op terreinen boeren en particulieren, maar ook in gebieden die eigendom zijn van Staatbosbeheer, Natuurmonumenten of het Utrechts Landschap. 

Actieve vrijwilligers verzetten nu samen een heleboel werk in de natuur van het Noorderpark; de grootte van de groep varieert op een werkdag van 8 tot 10 personen. 

De vrijwilligersgroep hoopt dat meer mensen zich aangesproken voelen om samen flink buiten aan het werk te gaan in het Noorderpark om zo de mooie en diverse natuur in dit gebied in stand te houden.

Wanneer:
Eens per 14 dagen op zaterdag en woensdag, in de winterperiode

Plaats:
Maartensdijk, Groenekan

Website:
https://www.anvnoorderpark.nl/activiteiten/knotgroep/

Beschikbare vacatures

Deel met je vrienden