Doneer Vrijwilligers

Werkgroep Maarn-Maarsbergen Natuurlijk

Werkgebied:
Buitengebied van Maarn, Maarsbergen 

Werkzaamheden:
De vereniging 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' stelt zich ten doel te streven naar behoud dan wel herstel van de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Maarn en Maarsbergen en het scheppen van voorwaarden voor een zo natuurlijk mogelijke samenhang van/tussen de bebouwde kommen van Maarn en Maarsbergen en met het omliggende landelijke gebied. Er zijn verschillende werkgroepen actief, waaronder de werkgroep Paddentrek, Werken in het Landschap, de Dorpsmoestuin en de werkgroep Zwerfvuil.

Plaats:

Maarn, Maarsbergen

Website:
https://www.mmnatuurlijk.nl/

 

Deel met je vrienden