Doneer Vrijwilligers

AWN-Nederlandse Archeologievereniging Rhenen

Werkgebied:

Rhenen en omstreken

Werkzaamheden:

Inventariseren en registreren van materiaal van oudere opgravingen. De bibliotheek en de vondsten geven ook de mogelijkheid tot zelfstudie en dus het vergroten van kennis op archeologisch terrein.

Wanneer:

Donderdagmorgen 9:00-12:00uur

Plaats:

Rhenen

Website:

http://www.oudrhenen.nl/index.php?page=werkgroep-archeologie-rhenen-war

Deel met je vrienden