Doneer Vrijwilligers
'Op de bodem moeten we zuinig zijn'

Column Hein Pasman

‘Op de bodem moeten we zuinig zijn’

Hein Pasman is Manager natuur en landschap bij Landschap Erfgoed Utrecht. Dit doet hij al ruim 25 jaar. Een flinke tijd, al kent hij genoeg vrijwilligers die zich langer inzetten voor de natuur en het landschap dan hij. Vrijwilligerswerk loopt in ieder geval als een rode draad door zijn werk.

‘Vandaag neem ik het stokje over van gast-hoofdredacteur en collega Anton Cruysheer. Zeg je ‘Van Utrechtse bodem’, dan zeg je natuurlijk landschap. En dat is mijn specialisme. In mijn dagelijkse werk spelen het mooier maken en het behouden van het landschap een belangrijke rol.

Lappendeken
Als je de bodemkaart van de provincie Utrecht bekijkt, zie je een lappendeken van grondsoorten. In onze kleine provincie komen dan ook veel bodemtypen voor; laagveen in West Utrecht, rivierklei langs de Lek en de Kromme Rijn, en dekzanden in de Gelderse Vallei. Op die bodem moeten we zuinig zijn, want het is de basis van ons landschap en alles wat er groeit, bloeit en leeft. Denk bijvoorbeeld aan dieren die leven in die bodem zoals de mol, maar ook aan allerlei aaltjes en regenwormen die niet alleen voedsel zijn voor das, weidevogel of merel, maar ook de bodemstructuur verbeteren. Door de gangetjes die zij graven kan er lucht in de bodem doordringen en houdt deze water beter vast. Bovendien eten regenwormen dode plantenresten die in de bodem als mineralen weer ten goede komen aan planten.

De komende jaren planten we 600.000 bomen aan in de provincie Utrecht

Onderhouden en aanplanten
In deze herfstmaand begint het bij mij te kriebelen; het wordt namelijk tijd om er op uit te trekken en het landschap te onderhouden en struiken en bomen aan te planten. Misschien heb je al plannen voor je eigen erf of tuin? In de provincie Utrecht ligt de flinke opgave om de komende jaren 600.000 bomen te planten. Wij werken mee aan het realiseren van deze opdracht en helpen mensen met kiezen. Bijvoorbeeld met het boekje ‘de Landschapswijzer’ waarin precies staat welke bomen en struiken het beste waar passen. De provincie, waarmee ik veel samenwerk, levert trouwens ook bijdragen aan bomen-uitdeelacties en subsidieregelingen waarbij je een bijdrage ontvangt voor het groener maken van je buurt of omgeving. Ik zal je er de komende weken over informeren.

Genieten
Als ik - zo in de laatste week van september - na buiten kijk, dan zie ik de eerste bladeren aan de bomen al verkleuren. Het landschap is niet alleen om voor en in te werken, maar ook om van te genieten. Doe dit ook! Ga naar buiten, maak een wandeling over een Klompenpad en geniet van de herfstkleuren, van paddenstoelen, kastanjes, beukennootjes en hazelnoten.’

Hein Pasman
h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden