Doneer Vrijwilligers

Campagne Verover je omgeving! van start!

ma 1 februari 2021 09:00

Vandaag starten we met Verover je omgeving!: de eerste publiekscampagne nieuwe stijl van Landschap Erfgoed Utrecht. Een half jaar lang nemen we jou, inwoner van de provincie Utrecht, mee in een verhaal hoe je anno nu je eigen omgeving kunt eigen maken, ofwel veroveren!

Met veroveren bedoelen we niet landjepik spelen of iets afpakken wat van een ander is, maar juist moeite doen voor iets wat je waardevol vindt. Iets wat energie, kracht, creativiteit en doorzettingsvermogen vraagt. Omdat het mooi en kostbaar is. Omdat het nieuwe inzichten oplevert. Omdat je de verloedering een halt wilt toeroepen. Zie veroveren dus vooral als een positieve kracht, zoals de strijd tegen het water, ongeletterdheid of het veroveren van het hart van je geliefde.

Met veroveren bedoelen we niet landjepik spelen of iets afpakken, maar juist moeite doen voor iets wat waardevol is. Omdat het mooi en kostbaar is.

Veroverjeomgeving.nl
De centrale plek van de campagne is de landingspagina veroverjeomgeving.nl. Hier vind je alle activiteiten en projecten van Verover je omgeving! handig bij elkaar met achtergrondinformatie en tips hoe je je eigen omgeving kunt veroveren. Bijvoorbeeld als weidevogelbeschermer, leerkracht of buurtgenoot. De campagne geeft zoveel mogelijk concrete handreikingen: wat kun jij als bewoner, bestuurder, relatie concreet doen om het landschap en erfgoed in Utrecht te verbeteren? Meld je dus aan en doe mee!

In Verover je omgeving! combineren we verschillende informatiebronnen uit de provincie en smeden die tot een aansprekend, samenhangend verhaal én aanpak! Denk aan archiefstukken, archeologische vondsten, schilderijen, tekeningen en verhalen. Met de campagne willen we mensen in beweging krijgen. Sluit je bij ons aan, abonneer je op de nieuwsbrief, ga wandelen, schrijf verhalen voor UtrechtAltijd, doe archeologisch onderzoek, ga bomen knotten, weidevogels beschermen, klompenpaden aanleggen etc. Of doneer! Kijk op iedereengeeftommooi.nl waar je allemaal aan kunt bijdragen.

#iedereeengeeftommooi #veroverjeomgeving

Deel met je vrienden