Doneer Vrijwilligers

Historische Kring IJsselstein

Werkzaamheden:

Onderzoek naar het IJsselsteins erfgoed vind plaats in de breedste zin van het woord met als doel inzicht te krijgen in de historische identiteit van de stad en dit te verspreiden via publicaties en gevraagd of ongevraagd advies te geven aan al diegenen of instanties die op kennis- of beleidsgebied te maken hebben met de (cultuur)geschiedenis van IJsselstein. Daarbij wordt gestreefd naar behoud en versterking van de zichtbare en immateriële historische identiteit van IJsselstein in de breedste zin van het woord.
De stichting heeft een dagelijks bestuur van 3 personen en kent werkgroepleden die op projectmatige wijze (deel)onderzoek doen op de gebieden zoals verwoord in de doelstelling

Plaats:

IJsselstein

Website:

http://www.hkij.nl/

Deel met je vrienden