Doneer Vrijwilligers

Weidevogelbescherming De Kiewiet

Werkgebied:
Buitengebied van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg

Werkzaamheden:
Weidevogelbescherming De Kiewiet is een weidevogelgroep die vrijwillig agrariërs helpt bij het opsporen en beschermen van weidevogelnesten. Ook het in overleg met de agrariër helpen bij het opsporen c.q. verjagen van uitgekomen jongen naar andere percelen, zodat de jongen niet omkomen bij (maai)werkzaamheden hoort bij de werkzaamheden.

Leden van onze weidevogelwerkgroep lopen in de maanden maart t/m juni op verschillende percelen om daar weidevogels te beschermen. 

Wanneer:

half maart - half juni, wekelijks minimaal 4 uur

Plaats:
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg

Website:
http://www.wvbdekiewiet.nl/