Doneer Vrijwilligers
Eenmeting Digitalisering Erfgoedcollecties

werk aan de winkel!

Eenmeting Digitalisering Erfgoedcollecties Utrecht klaar!

vr 22 juli 2022 10:38

Dit voorjaar deden 17 musea en 20 historische verenigingen mee aan de Eenmeting Digitalisering Erfgoedcollecties Utrecht. Er is onderzocht welke ontwikkelingen er zijn geweest sinds de Nulmeting uit 2020. Van de Eenmeting zijn nu twee rapportages beschikbaar: één over de musea en één over de historische verenigingen.

Er is op een aantal terreinen vooruitgang geboekt. Zo is een groter deel van de collecties gedigitaliseerd en worden ze duurzamer opgeslagen. Op andere punten is nog veel te doen, bijvoorbeeld aan de online zichtbaarheid van digitale collecties, het formuleren van een visie op digitale collecties, het gebruik van gestandaardiseerde termen en het uitzoeken van auteursrechten.

Vanuit het Steunpunt Digitalisering ondersteunen digitaal-erfgoed-coaches Marianne de Rijke en Mieke Heurneman de erfgoedinstellingen met kennisbijeenkomsten, cursussen en advies.

Bekijk de rapportages van de Eenmeting Digitalisering Erfgoedcollecties Utrecht:
> Musea
> Historische verenigingen