Doneer Vrijwilligers

Nieuwe campagne van start

wo 1 maart 2023 12:38

Vandaag is onze nieuwe campagne VAN EGO NAAR ECO van start gegaan. Dit voorjaar nemen we je mee naar vijf regio’s in de provincie Utrecht waar iets aan de hand is. Gebieden waar nieuwe huizen op stapel staan of een windmolenpark. Of landschappen waar de stikstof-uitstoot zo hoog is dat snel ingrijpen noodzakelijk is. Allemaal menselijke ingrepen die van grote invloed zijn op het karakter van een streek en het landschap.

Als je je net als wij bekommert om het landschap en erfgoed, wat kun je dan concreet doen om je omgeving mooier, ja zelfs een stukje beter te maken? Dat is de insteek van onze nieuwe campagne. In maart, bij het begin van de lente trappen we af met de Gelderse Vallei, een van de mooiste, maar ook kwetsbaarste gebieden van de provincie. We zoeken er letterlijk de randen op. De plekken waar het schuurt, waar belangen botsen. Met steeds die vraag: wat kunnen we doen om het beter te maken.