Doneer Vrijwilligers
Kwintelooijen

beste uitzicht op de Gelderse Vallei

Kasteel Renswoude

Gelderse Vallei

Grebbelinie

Gelderse Vallei

Gelderse Vallei

Van Rhenen en Achterberg tot Leusden, Achterveld en Stoutenburg, en Woudenberg, Renswoude en Veenendaal ertussenin. De Gelderse Vallei is divers met naast veel weidelandschap en beken, ook hei en bos. Erfgoedparels vind je er ook genoeg met de Grebbelinie, kasteel Renswoude, stadsmusea Veenendaal en Rhenen en de molens in Veenendaal.

Wij helpen in de Gelderse Vallei; in het landschap met bijvoorbeeld cursussen over veiligheid, door Klompenpaden te onderhouden en ontwikkelen, en vrijwilligers te werven. In het erfgoed ondersteunen we musea, historische verenigingen en archieven bij publieksbereik en digitalisering. Ook zorgen we voor meer aandacht voor erfgoed in het onderwijs. Hieronder meer. Zoals de verhalen van onze programmamanagers die dit werk coördineren.

Naar inhoudsopgave

 • 1.300

  vrijstaande struiken

  Het zijn ook de verschillende landschapselementen zoals struiken, knotbomen of poelen die het landschap karakter geven. In de provincie Utrecht monitoren wij om te kunnen beheren en behouden.
 • 48

  vrijwilligersgroepen

  Om je bij aan te sluiten. De keuze is reuze; van landschapsbeheerploegen, regionale musea tot aan historische verenigingen en weidevogel werkgroepen.
 • 6

  musea

  Waar je kunt genieten van mooie collecties, de prachtigste verhalen hoort, en aan de slag kunt als vrijwilliger. In deze regio kom je in de musea veel te weten over de Grebbelinie, Veenendaal en Rhenen.

Hein Pasman: "Beekdalen in Gelderse Vallei herstellen"

"De Gelderse Vallei is zonder twijfel een van de mooiste gebieden van de provincie", vertelt manager natuur en landschap Hein Pasman. Wandelaars en natuurgenieters prijzen vaak het kleinschalig coulisselandschap en de vele houtwallen en poelen. Vogels als de patrijs, kievit en steenuil voelen zich hier thuis.

De grond is er van oudsher arm aan voedingswaarden, wat zeldzame planten als de Spaanse Ruiter oplevert. In het overgangsgebied tussen heuvelrug en vallei vind je de beekdalen met z’n adembenemende vergezichten. Heel gevarieerd.

Vrijwilligers onmisbaar
De natuur in de vallei heeft de laatste decennia flink te leiden onder overbemesting (stikstof), waterverontreiniging en verdroging. Traditionele planten- en diersoorten hebben het moeilijk. "Dat blijkt duidelijk uit de landschapsinventarisaties die we dankzij de inzet van honderden vrijwilligers uitvoeren", aldus Pasman. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het behoud en beheer van de Gelderse Vallei.

"Samen met vrijwilligers onderhouden we bijvoorbeeld ook de zes Klompenpaden in de Gelderse Vallei. En we ondersteunen er verschillende knotgroepen", aldus Pasman. De Gelderse Vallei is verder een bekend weidevogelgebied waar meerdere weidevogelbeschermingsgroepen actief zijn. En landschapsbeheerploegen ontfermen zich over het groen op landgoederen in de vallei. 

Verlanglijst
"Hoog in mijn verlanglijst staat het herstel van de beekdalen en het gebied eromheen", zegt Pasman. De waterkwaliteit herstellen en de waterberging vergroten. Met de hete zomers van de laatste jaren wordt dat laatste steeds belangrijker.

Zijn droom gaat over het realiseren van een ecologische verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Dat een soort als het edelhert terugkeert. "We hebben het in Nederland steeds over de wolf, maar vergeet het edelhert niet! In zo’n corridor spelen landgoederen een sleutelrol, daar zijn mooie combi’s mee te maken."

Terug naar het begin

Daniëlle Schalkwijk: 'In iedereen schuilt een vrijwilliger'

Zwerfvuil oprapen uit de natuur, meedoen aan een natuurwerkdag of vrijwilligerswerk bij een museum. "In iedereen schuilt een vrijwilliger", zegt programmamanager vrijwilligerswerk Daniëlle Schalkwijk. "Het gaat erom dat je je inzet voor je eigen leefomgeving. Hoe klein of hoe groot ook. Alles helpt."

In het hart van de Gelderse Vallei vind je een hele mooie plek: het startpunt van het honderdste Klompenpad, het Jufferpad bij Renswoude. Ernaast ligt het bezoekerscentrum Grebbelinie. Landschap en erfgoed gaan er hand in hand. "En wij helpen hier; door de natuur en het landschap rond de Klompenpaden samen met vrijwilligers te onderhouden, en voor erfgoed als de Grebbelinie meer vrijwilligers en bezoekers te trekken."

Meedoen op verschillende manieren
Niet alleen op de Klompenpaden, maar in de hele Gelderse Vallei, zijn het hele jaar door vele vrijwilligersgroepen actief met natuurbeheer. Ze beschermen weidevogels, knotten wilgen of werken in historische tuinen. Wij ondersteunen hen met cursussen veilig werken, lenen gereedschap uit en helpen bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Voor mensen die vrijblijvend kennis willen maken met groen vrijwilligerswerk organiseren we de Bijzondere Buitendagen. Elke maand gaan we met een groep naar een andere plek. In maart en december is dat de Gelderse Vallei. Meedoen kan op allerlei plekken en op verschillende manieren. "Doe het gewoon eens."

Terug naar het begin

Vrijwilligersgroepen in de Gelderse Vallei

Dorien Wijstma: "De Grebbelinie spreekt tot de verbeelding"

"De Grebbelinie spreekt tot de verbeelding van jong en oud", zegt Dorien Wijstma (erfgoededucatie). Dit onderdeel van de Hollandse Waterlinie loopt door de Gelderse Vallei en kon onder water gezet worden als er oorlog dreigde. Voor de basisscholen in de vallei heeft Landschap Erfgoed Utrecht verschillende erfgoedprojecten samengesteld. ‘De Grebbelinie’ is er een van. 

Onderdeel van het project is een bezoek aan het museum en educatief centrum Grebbelinie. Hier ontdekken leerlingen het bijzondere verhaal van het water rond de linie in de Tweede Wereldoorlog. Andere projecten zijn ‘Klas van ’45’, ‘Rondje om de Kerk’ en ‘Op Stap met Jet en Jan’. Bij ‘Op Stap met Jet en Jan’ voor leerlingen van groep 5, bekijken de kinderen oude voorwerpen, praten erover en leren zo over vroeger."

Educatieproject 'De Grebbelinie'

Tijdens het onderwijsproject De Grebbelinie bezoeken scholieren uit Woudenberg de loopgraven en kazematten op de linie. In het museum en educatief centrum horen zij over de manschappen die er in de Tweede Wereldoorlog waren  gelegerd. Wij ontwikkelden dit onderwijsproject. 
Voor al onze projecten geldt dat we vanzelfsprekendheid eraf willen halen en willen zorgen voor verwondering. We laten leerlingen met een nieuwsgierige blik naar de omgeving kijken en zo meer ontdekken. Van één plek kun je je zoveel afvragen; wat gebeurde hier? Wie waren er? Wat aten ze? Praat erover met elkaar en ontdek hoe geweldig het is als je weet hoe je allemaal kunt kijken!'

Terug naar het begin

Lees meer over erfgoededucatie

Help de wilde bij in de Gelderse Vallei

Door intensief grondgebruik hebben de bijen het in de Gelderse Vallei moeilijk. In dit vooral agrarische landschap met beken, kanalen en griften, is het plaatselijk lemig en venig en relatief laag gelegen. Er zijn kleine bos- en heidegebieden en de begroeiing is in dit gebied vooral laag. Kenmerkende kleine landschapselementen zijn houtwallen, houtsingels, knotbomen, solitaire bomen, struiken of lanen.

Tips om de bij te helpen zijn het inzaaien van inheemse, meerjarige bijenmengsels en te zorgen voor dood hout. Laat waar mogelijk dode stammen staan en liggen, het liefst in de zon. Zorg voor extra nestgelegenheid door zandige open plekken te maken of plaats bijenhotels.

 

Lees meer

Anton Cruysheer: 'Benieuwd naar verdwenen kasteel'

Geologen en aardkundigen raken niet snel uitgekeken op de Gelderse Vallei. Ook manager erfgoed Anton Cruysheer niet. "Voor een archeoloog is er in de Gelderse Vallei veel te beleven."

De vallei is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden. Het gebied was in die periode bedolven onder een tientallen meters hoge gletsjer. De ijsmassa duwde het land als het ware opzij, wat nu de heuvelrug en de Veluwe zijn. "De recente ontdekking van een 13.000 jaar oerbos bij Leusden wijst nog op de hoge natuurwaarde van dit gebied", aldus Cruysheer.

Kastelen en kasteelheren hebben een groot stempel gedrukt op het landschap in de Gelderse Vallei. Moerassen werden ontgonnen om ze geschikt te maken voor de landbouw en veeteelt. Dat ging vaak gepaard met afgunst en strijd tussen het Sticht (Utrecht) en Holland.

"Persoonlijk ben ik zeer benieuwd naar het  verdwenen kasteel Ter Eem dat de noordgrens van het Sticht moest beschermen tegen de aanvallen van de graven van Holland. Plaatsvervangend bisschop Zweder Uterlo kreeg het kasteel in de 14e eeuw als onderpand voor een schuld, maar weigerde te vertrekken en werd er vervolgens door Utrechtse troepen uit gezet. Er valt nog veel te ontdekken in de Gelderse Vallei!"

Terug naar het begin

Andere regio's in deze serie