Doneer Vrijwilligers
Utrecht beter maken

van ego naar eco

Utrecht beter maken

van ego naar eco

Utrecht beter maken

Dit voorjaar nemen we je mee naar vijf regio’s in de provincie Utrecht waar iets aan de hand is. Gebieden waar nieuwe huizen op stapel staan of een windmolenpark. Of landschappen waar de stikstof-uitstoot zo hoog is dat snel ingrijpen noodzakelijk is. Allemaal menselijke ingrepen die van grote invloed zijn op het karakter van een streek en het landschap.

Als je je net als wij bekommert om het landschap en erfgoed, wat kun je dan concreet doen om je omgeving mooier, ja zelfs een stukje beter te maken? Dat is de insteek van onze nieuwe campagne. In maart trapten we af met de Gelderse Vallei, een van de mooiste, maar ook kwetsbaarste gebieden van de provincie. In april stond de Utrechtse Heuvelrug centraal. De maand mei gaat over het gebied rond de grote rivieren. en in juni is dit Eemland. In elke regio zoeken we de randen op. De plekken waar het schuurt, waar belangen botsen. Met steeds die vraag: wat kunnen we doen om het beter te maken.

Lees de column>

Van ego naar eco

In zijn column geeft directeur Ivo Brautigam het officiële startschot voor onze nieuwe voorjaarscampagne VAN EGO NAAR ECO. “Met deze slogan kiezen we bewust voor een andere toon dan je misschien van ons gewend bent”, zegt Brautigam. “Ik heb het dan vooral over de staat van de natuur en het landschap”.

Het gaat de verkeerde kant op met het dieren- en plantenleven. De mens moet weer tussen de natuur gaan staan en niet erboven. Als we niet een stapje extra zetten, voltrekt zich straks een ecologische ramp van ongekende proporties. Dat is overigens niet de insteek van de campagne. Brautigam: “We willen de mensen in de provincie Utrecht juist laten zien wat er wel mogelijk is, waar je als vrijwilliger wel degelijk het verschil kunt maken”.

"De komende vijf maanden nemen we voor dat doel steeds een regio onder de loep en presenteren ons ideaalbeeld. En de stappen die we moeten zetten om daar zo snel als mogelijk op uit te komen. Deze maand, maart, starten we met de Gelderse Vallei. Kijk wat jij kan doen!”.

 

Ivo Brautigam: "Als je de wereld wilt redden, moet je nu aan de bak"

Column

Ook op landgoed Oostbroek, onze thuisbasis, maakt de natuur zich op voor de lente. Er zijn al weer fluitende boomklevers gespot, de eerste bijen zoemen al een beetje rond en als je als je aan het eind van de dag de deur achter je dicht doet, valt het kwetteren van de vogels op. Heerlijk.

En toch, en toch. Die lente komt steeds vroeger, net als de eerste krokussen en het eerste kievitsei. Het is niet normaal. Net als die krankjorum hete zomers van de laatste jaren.

Het is alarmerend en het geeft ons werk een lading die het voorheen niet had, niet in die mate. Het ging en gaat al jaren bergafwaarts met de biodiversiteit. Soorten verdwijnen en daardoor hebben we onvoldoende variatie om een rijke biodiversiteit te houden. We staan op een tipping point of kantelmoment in goed Nederlands. De stilte voordat de lawine zich in beweging zet.

Het is om verdrietig van te worden.

 

Daarom onze nieuwe campagne waarmee we iets willen doen tegen de aanvechting, het gevoel, dat het allemaal geen zin meer heeft. We kunnen het horrorscenario nog wel degelijk ten goede keren. Maar dan moeten we de natuur en het landschap wel als leidend principe nemen bij alles wat we doen. Want, zoals Einstein het zei: “Je kunt een probleem niet oplossen met het gedachtengoed dat het heeft veroorzaakt.”

Zo’n omslag hoeft niet per se groots en meeslepend te zijn. In onze nieuwe campagne laten we zien hoe zo’n nieuwe manier van kijken eruit zou kunnen zien. We nemen elke maand een bijzonder gebied onder de loep en bedenken hoe dat er over pakweg een kwart eeuw het beste bij zou moeten liggen en wat jij en ik, wij met z’n allen, daar nu alvast aan kunnen doen.

Een kwart eeuw, hoor ik de criticus denken, is dat niet te ver weg? Ik denk van niet. Het probleem is juist dat we teveel op de korte termijn gericht zijn. En dus kijken we veel te weinig naar het langetermijneffect van ons handelen. Als je de wereld wilt redden, moet je NU aan de bak. En dat is wat we ons moeten aantrekken.

Dit is een opdracht voor ons allemaal. En daar zijn, als we het concreet naar de provincie Utrecht vertalen, heel veel vrijwilligers voor nodig. Sluit je dus aan. Zonder optimisme komen we nergens.

 

Ivo Brautigam
Directeur Landschap Erfgoed Utrecht