Doneer Vrijwilligers
Leersums Veld

Utrechtse Heuvelrug

Pyramide van Austerlitz

overzie de Utrechtse Heuvelrug

Zeister bos

Utrechtse Heuvelrug

Kasteel Groeneveld

Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug

Van De Bilt en Baarn tot Zeist en Rhenen. De Utrechtse Heuvelrug strekt zich uit over het gehele oosten van de provincie. Het gebied is rijk aan landschap en erfgoed. Je vindt er kastelen met landgoederen, omringd door bossen. Voor bezoekers is de Utrechtse Heuvelrug een ideaal gebied om tot rust te komen. Samen met vrijwilligers van musea en landschapsbeheergroepen, en partners van organisaties als gemeenten en het nationaal park maken wij het mogelijk om te genieten van de Utrechtse Heuvelrug.

Van ego naar eco
In de campagne van ego naar eco nemen we elke maand een Utrechtse regio onder de loep. Een gebied waar iets aan de hand is en waar we met anderen zoeken naar oplossingen. In april is dat de Utrechtse Heuvelrug. In de Utrechtse Heuvelrug draait alles om water en watermanagement. Als we nu niks doen, droogt de heuvelrug uit en dreigt er een kaalslag van de natuur. Ook wij mensen krijgen daar onherroepelijk mee te maken. Soorten die uitsterven. Als was het maar in de vorm van wateroverlast aan de flanken. Gelukkig zijn er mensen die zich dit aantrekken en bijvoorbeeld loofbomen aanplanten die beter bestand zijn tegen droogte en en regenwater beter vasthouden. Iedereen kan meedoen, kijk op onze vrijwilligerspagina.

Naar inhoudsopgave

 • 285

  buitenplaatsen

  Zoveel kastelen, ridderhofsteden, landhuizen en landgoederen zijn er in de hele provincie Utrecht. Een groot deel hiervan is te vinden op de Utrechtse Heuvelrug.
 • 33

  meter

  Dat is de hoogte van de pyramide van Austerlitz. Je bereikt de top na 81 traptreden. Op heldere dagen kun je kijken tot ver over de provinciegrens.
 • 4320

  vrijwilligers

  Dit aantal mensen hielp mee met het burgerwetenschapsproject 'Erfgoed gezocht'. Vanuit huis speurden zij mee naar grafheuvels, akkers en wegen uit de prehistorie.

Leon Pors: "Utrechtse Heuvelrug ruggengraat provincie"

Als je iets wilt begrijpen van de provincie Utrecht kun je niet om de Utrechtse Heuvelrug heen. Dit restant van de voorlaatste IJstijd is nog steeds allesbepalend voor het landschap, de natuur en de menselijke bewoning van de Heuvelrug. En de gebieden eromheen. “Het is feitelijk de ruggengraat van de provincie”, zegt Leon Pors, geoloog/ecoloog bij Landschap Erfgoed Utrecht.

Zoek je naar archeologische sporen van vroege menselijke bewoning in de regio, tijdens de periode die we het Paleolithicum noemen, dan is de Utrechtse Heuvelrug de plek waar je moet zijn. In de tijd dat Nederland hoofdzakelijk uit zompig moeras bestond, waren de hoger gelegen zanddelen van de Utrechtse Heuvelrug de enige plek waar menselijke bewoning mogelijk was. Daar zijn zelfs artefacten gevonden die wijzen op de aanwezigheid van Neanderthalers.

Waterhuishouding
Ook voor de waterhuishouding in de provincie draait alles om de Utrechtse Heuvelrug. Tot voor kort waren we vooral gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van het regenwater dat van de Heuvelrug afstroomt, vertelt Leon. In de negentiende eeuw waren er regelmatig overstromingen in plaatsen als Amersfoort, en daar wilden we koste wat het kost vanaf. “We zijn daar een beetje te ver in doorgeschoten, vrees ik”.

De verandering van het klimaat met steeds langere en lastig voorspelbare periodes van toenemende droogte en natheid maakt dat we veel meer toe moeten naar het opvangen en vasthouden van overtollig water. Hierbij spelen bomen en hun wortels een cruciale rol, zegt Leon. “De naaldbomen die je veel aantreft op de Utrechtse Heuvelrug wortelen niet heel diep. Als er een tijdje geen regen valt, komen ze droog te staan en leggen ze het loodje.”

Verdroging tegengaan
Dat is voor de bomen zelf rampzalig, maar ook heel slecht voor de bodemkwaliteit. Met het verdwijnen van de naaldbomen droogt de grond uit, spoelen schimmels, mineralen en andere voedingsstoffen weg, vermindert het wateropnemend vermogen en verschraalt uiteindelijk het hele bodemleven. Dat is slecht nieuws voor wormen en insecten, maar ook voor vogels en de hele dierlijke voedselketen die ervan afhankelijk is. “Dat raakt iedereen”, zegt Leon. “De boeren hebben er last van, eigenlijk wij allemaal.”

Landschap Erfgoed Utrecht is op heel veel manieren bezig met verdroging. Onlangs zijn we een driejarig droogteonderzoek in Groenekan gestart met Universiteit Utrecht. We werken samen met diverse partners in de zoektocht naar duurzame vormen van landbouw, we adviseren ook bij waterwinprojecten en er zijn heel veel vrijwilligers actief met het aanplanten van nieuwe, toekomstbestendige opgaande begroeiing op de Utrechtse Heuvelrug.

Terug naar het begin

Libby van den Besselaar: "Heuvelrug één grote kraamkamer"

Op de Utrechtse Heuvelrug is veel groen en dat zie je terug aan de grote hoeveelheden vrijwilligers en vrijwilligersgroepen die er actief zijn, vertelt Libby van den Besselaar (Landschap Erfgoed Utrecht). “Al is het op dit moment rustig”, zegt ze. Dat heeft alles te maken met het broedseizoen. Vanaf half maart is het gedaan met vrijwilligersklussen die de natuur kunnen verstoren. “De Utrechtse Heuvelrug is dan één grote kraamkamer”, zegt Libby. “Er gebeurt veel, maar niet door mensen!”

Voor de vrijwilligersgroepen op de Utrechtse Heuvelrug is het een ideaal moment om hun gereedschappen te controleren en ARBO-plannen op te frissen. “Eigenlijk zie je nu het resultaat van het vrijwilligerswerk wat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden”, zegt Libby. “De heide ligt er bijvoorbeeld zo mooi bij omdat vrijwilligers de afgelopen maanden druk geweest zijn met het verwijderen van boompjes en struikjes”.

Bij de Pyramide van Austerlitz is het juist andersom. Daar is het nieuwe publieksseizoen net begonnen. En is er weer plek voor nieuwe rondleiders en kassavrijwilligers om al die enthousiaste bezoekers te ontvangen. “En vergeet de Bijzondere Buitendag in Soest niet. Op donderdag 20 april gaan we in de Soesterduinen, aan de rand van de Heuvelrug, wildrasters schoonmaken.”

Terug naar het begin

Vrijwilligersgroepen op de Utrechtse Heuvelrug

Wouter Verschoof-van der Vaart: “Er is nog veel te ontdekken op de Utrechtse Heuvelrug”

Voor archeoloog Wouter Verschoof-van der Vaart is de Utrechtse Heuvelrug een goudmijn van archeologische vondsten. Grafheuvels en akkers uit de prehistorie, munitiedepots uit WO2, gereedschap uit de Bronstijd of sieraden uit de Vroege Middeleeuwen.

Door het werk van archeologen weten we wat zich ooit heeft afgespeeld op de Utrechtse Heuvelrug. Maar we weten nog lang niet alles. Wouter vertelt dat er nog veel verborgen ligt in het landschap. Wouter: “Er zullen nog veel overblijfselen zijn omdat het een vrij stilstaand gebied is waar weinig ingrepen zijn gedaan voor landbouw, woningbouw of infrastructuur. Bijvoorbeeld uit de Middeleeuwen. Ik onderzoek het graag!"

Duizenden grafheuvels
De afgelopen drie jaar was de Utrechtse Heuvelrug de plek van onderzoeksprojecten ‘Erfgoed Gezocht’ en ‘Scars of War’. Mooie projecten waar we samen een paar duizend met vrijwilligers Lidar hoogtekaarten afspeurden naar overblijfselen. Zo ontdekten we vele duizenden grafheuvels en akkers uit de prehistorie en weten we meer over de sporen die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten in het landschap.

Naast vrijwilliger werken we ook samen met gemeenten en vrijwilligersorganisaties zoals historische verenigingen en musea. Dit is ook nodig omdat je elkaar kunt versterken in kennis en kunde.  

Te veel om op te noemen
Mijn mooiste plekken op de Utrechtse Heuvelrug zijn gebieden bij Amerongen waar we grafheuvels, akkercomplexen en sporen uit de Tweede Wereldoorlog ontdekten. Maar ook het vroeg Middeleeuws grafveld in Rhenen waarover je ook kunt lezen op verhalenplatform UtrechtAltijd. Hierop lees je ook over de stenen bijl uit de Bronstijd die is aangetroffen bij de oude spoorlijn Bilthoven-Zeist. En bij het project Scars of War zagen we bij Den Treek het schijnvliegveld en het landschap bij Soesterberg met haar munitiedepots is voor ons archeologen heel bijzonder. Bijna te veel om op te noemen.”  

Lees de vondstverhalen op www.utrechtaltijd.nl en in de database PAN, Portable Antiquities of the Netherlands kom je meer te weten over de vondsten op de Utrechtse Heuvelrug.  kom je meer te weten over de vondsten in de Gelderse Vallei.

Terug naar het begin

Help de wilde bij

De wilde bij heeft hulp nodig. Ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dit gebied bestaat vooral uit bos, heide en vennen met veel natuurlijk reliëf. Kenmerkende kleine landschapselementen zijn solitaire bomen, struiken of rij. Er komt maar weinig zon op de bodem in de bossen en er zijn te weinig bloeiende planten van maart tot oktober. Het is belangrijk open plekken te creëren zodat de vegetatie zich kan ontwikkelen en bijen er voedsel kunnen vinden en kunnen gaan nestelen.

Caroline Matla: “Kinderen zijn de erfgoedmakers van de toekomst”

In Zeist, Maarn, Doorn, Maarsbergen of Amerongen. Overal op de Utrechtse Heuvelrug zijn er projecten van het educatieteam. Caroline Matla is adviseur onderwijs en erfgoed. Zij is onder andere projectleider van het Cultuurprogramma waarin Landschap Erfgoed Utrecht al zo’n vijftien jaar samenwerkt met Kunst Centraal.

‘Wie woont of werkt waar’ over plekken en beroepen, ‘Doordenkers gezocht’ over het klimaat en ‘Dit herdenken wij’ over herinneringsmonumenten. Met de projecten van erfgoededucatie worden kinderen uitgedaagd om na te denken over erfgoed om zo te ontdekken wat erfgoed is, wat het betekent en ook hoe erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden blijft. Maar het zijn niet alleen kinderen die erfgoedwijs worden gemaakt, ook leerkrachten en vrijwilligers van erfgoedinstellingen kunnen leren hoe zij kinderen erfgoedwijs maken.

Aan de slag
“Het Cultuurprogramma voor kinderen van groep 1 t/m 8 vind ik een van de leukste projecten. Een mooi voorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug is ‘Rondje om de kerk’. Hierbij gaat het over kerken die vroeger een herkenningspunt van hun dorp of stad waren. In het project leren we kinderen over een andere tijd, leren we ze informatie te halen uit verschillende bronnen en gaan de kinderen ook creatief aan de slag. Ook worden kerken bezocht. Zo bezoeken kinderen uit Maarn de Dorpskerk, uit Driebergen de Sint Petrus Bandenkerk en in Leersum de Michaëlkerk.

Aanleiding voor het bezoek is een verhaal over de vondst van voorwerpen in de kerk waarover zij met elkaar in gesprek gaan. Kerken hebben tegenwoordig vaak ook andere functies; bibliotheek, discotheek of theater. Hoe wordt daar naar gekeken? We gaan er met elkaar over in gesprek en werken daarbij volgens de erfgoedwijze gedachte die is ontwikkeld door Hester Dibbits. Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al met elkaar in gesprek gaan zodat ze anders leren kijken. Zij zijn uiteindelijk ook de erfgoedmakers van de toekomst.”

Erfgoedwijs en erfgoed beleven
De erfgoedwijze gedachte staat ook centraal bij het landelijke project ‘Erfgoedwijzer met de klas’ dat Landschap Erfgoed Utrecht coördineert. Caroline: “We vinden belangrijk dat erfgoed een plek in het lesprogramma krijgt en helpen scholen daarbij. Met collega erfgoededucatoren uit het hele land ontwikkelden we een website met lesmateriaal.”

Het educatieteam maakt niet alleen projecten voor leerlingen, maar traint ook leerkrachten om cultuureducatie in te zetten in de klas. “We adviseren ook leerkrachten over cultuureducatie en helpen vrijwilligers van erfgoedinstellingen bij het overbrengen van erfgoed aan kinderen. Dit is onderdeel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit . Hierbij willen we kinderen ook echt erfgoed laten beleven. Naar het museum, het kasteel of fort om ter plekke het verhaal te horen en vooral te gaan doen. Op de Utrechtse Heuvelrug is bijvoorbeeld Huis Doorn hierbij betrokken.”

Willemijn van Hees: "Je hart ophalen aan landgoederen en kastelen"

Willemijn van Hees is bij Landschap Erfgoed Utrecht verantwoordelijk voor de Klompenpaden. Ze ontwikkelt nieuwe wandelpaden, overlegt met grondeigenaren en de Klompenpadvrijwilligers over van alles en nog wat. Onderhoud, publiciteit, bewegwijzering, (tijdelijke) routeaanpassingen, je kunt het zo gek niet bedenken.

Op en langs de Utrechtse Heuvelrug zijn veel Klompenpaden te vinden. Voor wandelaars is de Utrechtse Heuvelrug een waar paradijs. Glooiende landschappen zorgen voor prachtige doorkijkjes en op de flanken is het landschap bijzonder afwisselend. Geen toeval dat het populairste Klompenpad hier te vinden is: we hebben het over het Cotlandenpad bij Amerongen.

Wandelaars kunnen hun hart ophalen aan de landgoederen en kastelen langs de route. Het Cotlandenpad brengt je ook naar het natuurreservaat de Amerongse Bovenpolder, een persoonlijke favoriet van Willemijn. “Op een steenworp afstand van de Nederrijn vind je hier de meest prachtige vogels, planten en insecten. Een ideale plek om even stil te staan. en tot jezelf te komen”

Terug naar het begin

Andere regio's in deze serie